ความเป็นมา..โรงเรียนสอนนวดสุนัขแผนไทยไอยราด็อกสปา

จุดเริ่มต้นของAiyaraคือการที่ คุณ กานต์ธิดารัตน์ ภมรรัตน์ปรีชา หรือ คุณนะจ๊ะ เปิดธุรกิจรับฝากสุนัข Back Home Dog Serviceและได้เล็งเห็นว่าการที่สุนัขจะต้องอยู่ห่างบ้านและผู้ปกครองเป็นสิ่งที่เครียดสำหรับสุนัขพอสมควร 

คุณนะจ๊ะจึงอยากจะหากิจกรรมที่ทำให้สุนัขที่มาฝากและผู้เลี้ยงสามารถทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ได้ในระหว่างที่สุนัขจะต้องอยู่ห่างผู้ปกครอง จึงเริ่มคิดค้นการทำสปาที่แปลกใหม่โดยใช้การดึงหัวใจสำคัญในการเลี้ยงดูสุนัขนั่นก็คือการใช้การสัมพัสและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขมาเป็นตัวเชื่อมในการนวดที่จะสร้างให้เค้าผ่อนคลายและบำบัดความเครียดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุนัขต้องการสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี

จนกลายมาเป็นบริการนวดแผนไทยสุนัขและโรงแรมสอนนวดแผนไทยสุนัขAiyara Thai Dog Massage & Spa